Tag mig med

Tag mig med til Porky floden
Tag mig væk fra mørkets fregat
Tag mig med hvor gadens lys er tændt
Tag mig med til karneval i nat

Tag mig med hvor klovnen danser
Og hvor månen stryges på min kind
Tag mig med hvor dagen er ramt af nat
Tag mig med og luk mig ind

Tag mig med på de store stepper
Hvor jeg lever ydmygt og stærkt
Tag mig væk fra de lådne nætter
Tag mig med til min livsskabers værk

Tag mig væk fra dagens fråde
Hvor græsset visner og dør
Tag mig væk, men tag mig væk med måde
Tag mig med hvor jeg er sikker på jeg tør

Tag mig med til evige strande
Tag mig med der hvor alting varer ved
Tag mig med over fjerne vande
Tag mig med i al evighed

Mathias Laurvig