Komadibovser

John og Miz kam horn te chevrole a sta
rum te a mugo 0 la la la
tal a hykel horn te søled horn a mon
oh bodde hohe. Det var blevet kolder

komadi bovser
når de er våde
eggafådubæ
i di magul a måde

Haile momme Ella puma te a sta
smed en haile ån o la la la
fal var misfornyvet en ån det var hans
trak en olle gona og rejste udenlands

komadibovser
når de er våde
eggafådubæ
i di magul a måde

Mathias Laurvig