Jenny

På en bar i Holacunda
hvor lyset er lidt hårdt
Sidder Jimmy og han længes
efter den gule akkord
I nattens øde sale
gives der ingen rabat
Skyggen trækker fra gaden
der er måneskin i nat

Jenny Jenny Jenny Jenny kom
Der er ensomt i nat
Jenny Jenny Jenny det er som om
Vejen er lidt glat

Grammofonen spiller ”Mallimabu”
og den blege støder sin bal
Vinen vandes ved månetid
når mama er på nattekald
Tusinde vilde tanker
og en sidste cigaret
Lyset det tømmes
men der er måneskin i nat

Jenny Jenny Jenny Jenny kom …….

I nattens øde sale
Gives der ingen rabat
Skyggen trækker fra gaden
der er måneskin i nat
Jenny Jenny Jenny Jenny kom ……

Mathias Laurvig